Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 000 Kč

UHU Super Glue Gel 2 g Jumbo Card

Vysoce kvalitní a rychlé gelové kyanoakrylátové lepidlo.


Kat. číslo: 25254 | Značka: UHU
35 Kč

* včetně DPH 21 %

skladem

Vysoce kvalitní a rychlé kyanoakrylátové lepidlo určené pro lepení hladkých, čistých a suchých povrchů. Nestékavé gelové provedení je vhodné pro lepení hladkých i drsných povrchů a je vhodné i na svislé plochy. Velmi univerzální, lepí gumu, kovy, keramiku, slepitelné plasty, porcelán, dřevo, a mnoho dalších materiálů.

Soubory ke stažení:
GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nnebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.
P261 - Zamezte vdechování par.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl-2-kyanakrylát

Související produkty

SAMSON SG Gel 3 gSAMSON SG Gel 3 gGelové vteřinové lepidlo (nestéká a umožňuje krátkodobou korekci)19 Kčskladem

Alternativní provedení

BISON SUPER GLUE GEL 2 g Jumbo CardBISON SUPER GLUE GEL 2 g Jumbo CardVysoce kvalitní a rychlé gelové kyanoakrylátové lepidlo.35 Kčskladem
BISON SUPER GLUE GEL 3 gBISON SUPER GLUE GEL 3 gVteřinové gelové lepidlo59 Kčskladem
Navštivte naše specializované stránky

Všechna práva vyhrazena © Lepidla.cz 2020

Nahoru